Нэйшнл Лайф Даатгал ХХК-ийн 2022 оны 2-р улиралын санхүү, орлогын хураангуй тайлан = /media/images/Veb_saytad_bayrshikh_taylan_3-r_uliral.original.jpg