Нэйшнл Лайф Даатгал ХХК-ийн 2022 оны 2-р улиралын санхүү, орлогын хураангуй тайлан