Амьдралын даатгал яагаад танд хэрэгтэй вэ?

АМЬДРАЛЫН ДААТГАЛ НЬ ТАНЫ ГЭР БҮЛИЙГ ЗОРИЛГОО БИЕЛҮҮЛЭХЭД ТУСАЛЖ, АЛИВАА БЭРХШЭЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ САНХҮҮГИЙН ХАМГААЛАЛТ БОЛДОГ. Бид эрүүл мэнд, амь нас, тэтгэвэр, хуримтлалын даатгалын бүтээгдэхүүнүүдээр мэргэшин ажиллаж, танд зориулсан сонголтыг олгоно.

Сонгох шалтгаан

Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах ТУС шийдлийг нэвтрүүлсэн

Борлуулалтын дараах шуурхай үйлчилгээ

Таны хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

Олон улсын даатгалын компанид давхар даатгагдана

Амьдралын даатгалын зөвлөх үйлчилгээний мэргэшсэн баг

Нөхөн төлбөрийг гэрээнд заасан хугацаанд буюу ажлын 15 хоногт шийдвэрлэнэ

9425

даатгуулагч нөхөн төлбөр авсан

98%

зөвшөөрсөн нөхөн төлбөрийн хүсэлт

9.5 тэрбум

төгрөгийн нөхөн төлбөр олголоо

National Life

National Life -н мэдээ, мэдээлэл товхимол

Танд туслах/зөвлөх мэдээ, мэдээллийг агуулсан и-мэйл товхимлыг долоо хоног бүр илгээнэ.