Хураамжаа буцааж авах амь насны даатгал

Даатгуулагчид гэрээний хугацаанд даатгалын тохиолдол бий болсон үед нөхөн төлбөр олгох, даатгалын тохиолдол үүсээгүй бол гэрээ эзэмшигчид нийт төлсөн хураамжийг буцаан олгох амь насны даатгал юм.

 

Даатгалын гэрээний хугацаа дуусахад даатгалын тохиолдол үүсээгүй бол даатгуулагчид нийт төлсөн хураамж болон урамшууллын дүнг буцаан олгодгоорой онцлогтой.

 

 

Гэрээний хугацаа

Буцаан олгох даатгалын хураамж

Урамшууллын хувь

1

1-2 жил

100%

тооцохгүй

2

4 жил

100%

10%

3

3 жил

100%

15%

4

5-аас дээш жил

100%

20%

                                              

Гэрээний хугацаа:

1-10 жил

Үйлчлэх бүс нутаг:

Дэлхий дахинд

Хамрагдах нас:

18-65 нас

Үнэлгээ:

Талууд харилцан тохиролцож тогтооно /1-50 сая төгрөг/

Даатгалын хамгаалалт:

Амь нас

Сонгох шалтгаан

Эрсдэл учраагүй тохиолдолд хураамжаа буцааж авах боломжтой.

Даатгалын гэрээний хугацааны эцэст 10-20% урамшуулал тооцуулах боломжтой.

Хураамжаа уян хатан нөхцөлөөр төлөх боломжтой.

Гэнэтийн осол эмнэлгийн мөнгөний хамгаалалт нэмэлтээр авах боломжтой.

Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах ТУС шийдлийг нэвтрүүлсэн
Олон улсын даатгалын компанид давхар даатгагдана
Нөхөн төлбөрийг гэрээнд заасан хугацаанд буюу ажлын 15 хоногт шийдвэрлэнэ
Амьдралын даатгалын зөвлөх үйлчилгээний мэргэшсэн баг ажиллана
Таны хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хүргэнэ
Борлуулалтын дараах шуурхай үйлчилгээг үзүүлнэ

  • Даатгуулагч амиа хорлосон;
  • Мансууруулах бодис, сэтгэцэд нөлөөлөх, гүн хордлогод оруулах эм бэлдмэлийг эмчийн заалтгүй хэрэглэсний улмаас нас барсан;
  • Даатгалын гэрээ эзэмшигч гэмт хэрэг үйлдэх, үйлдэхийг завдах, гэмт хэрэгт хамтран оролцсоны улмаас нас барсан;
  • Цөмийн дэлбэрэлтийн үйлчлэл, цацраг идэвхт бодисын тархалт, хордлогын улмаас нас барсан;

Даатгалд хамрагдсанаар

Хэрхэн хамрагдах вэ?

1. Даатгалд хамрагдахыг хүссэн хэн бүхэн тусгай маягт бөглөж өгнө. Энэхүү маягт нь 2 хэсгээс бүрдэнэ.

2. Нас, хүйс, ажил мэргэжил, холбогдох хаяг бүхий хувийн мэдээлэл /Хүсэлтийн хуудас/ Тухайн хүсэлт гаргагчийн эрүүл мэндийн мэдээлэл

3. Маягтыг бөглөсний дараа андеррайтингийн газар маягтад тусгасан мэдээлэлтэй танилцаж үнэлгээ гаргаснаар харилцан тохиролцож гэрээ хийгдэнэ.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл