Энх амьдралын даатгал

Энэхүү даатгалд хамрагдсанаар даатгуулагч болон түүний гэр бүлийн гишүүд хорт хавдраар өвчилсөн тохиолдолд эмнэлэг, эмчилгээний зардлыг нөхөн олгож, тухайн гэр бүлийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хадгална. Та өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийнхээ ирээдүйг баталгаатай байлгаж, эрсдэл тохиолдсон үед тэднийгээ санхүүгийн хувьд тогтвортой байлгахыг хүсч байвал энэхүү даатгалыг сонгоорой.

Гэрээний хугацаа:

Хувь хүн, гэр бүл: 5-20 жил, Байгууллага: 1 жил

Үйлчлэх бүс нутаг:

Монгол улсад

Хамрагдах нас:

0-60 нас

Үнэлгээ:

Багцаас сонгоно

Даатгалын хамгаалалт:

Эрүүл мэнд

Үйлчилгээний багц

Хорт хавдрын даатгал нь даатгалын компаниас олгох нөхөн төлбөрийн хэмжээнээс хамаарч дараах багцын сонголттой.

 

    Хувь хүн болон гэр бүлийн даатгал:                                                                                          Байгууллагын даатгал:

 

Багц 1

5,000,000₮

нөхөн төлбөрийн хэмжээ

Багц 2

10,000,000₮

нөхөн төлбөрийн хэмжээ

Багц 3

25,000,000₮

нөхөн төлбөрийн хэмжээ

Бүх төрлийн хорт хавдар

Эхний 2 жилийн хугацаанд хорт хавдраар өвчилсөн тохиолдолд нөхөн төлбөрийг 100% олгоно.

Даатгалын 3 дахь жилээс хойш  хорт хавдраар өвчилсөн тохиолдолд нөхөн төлбөрийг 2 дахин нэмэгдүүлж олгоно.

 

Багц 1

10,000,000₮

нөхөн төлбөрийн хэмжээ

Багц 2

20,000,000₮

нөхөн төлбөрийн хэмжээ

Багц 3

50,000,000₮

нөхөн төлбөрийн хэмжээ

Бүх төрлийн хорт хавдар

 

 

Сонгох шалтгаан

Хорт хавдраар өвчилсөн тохиолдолд санхүүгийн дарамтгүйгээр эмчилгээ хийлгэж эдгэрэх боломж бий болно.

Гэр бүлээрээ даатгуулсан тохиолдолд 0-19 насны бүх хүүхдийг үнэ төлбөргүй даатгалын хамгаалалтанд авна.

Та хүсвэл даатгалд хамрагдсанаас хойш 7 хоногийн дотор даатгалын үйлчилгээг цуцалж, хураамжийг 100% буцаан авах боломжтой.

Хураамж төлөлт уян хатан. Харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр нэг дор эсвэл хэсэгчлэн төлөх боломжтой.

Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах ТУС шийдлийг нэвтрүүлсэн
Борлуулалтын дараах шуурхай үйлчилгээ
Нөхөн төлбөрийг шийдвэрлэх хугацаа гэрээнд зааснаар буюу ажлын 15 хоногт шийдвэрлэнэ
Амьдралын даатгалын зөвлөх үйлчилгээний мэргэшсэн баг
Олон улсын даатгалын компанид давхар даатгагдана
Таны хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

  • Даатгуулагч даатгалын гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 6 сарын хугацаанд хорт хавдар өвчнөөр оношлогдсон бол нөхөн төлбөр олгохгүй.
  • Умайн хүзүүний эсийн түвшин дахь хавдрын Cin 1, Cin 2, Cin 3 үе шатууд /cervical intraepithelial neoplasia/, Малигназицийн өмнөх үе /pre-malignant tumour/ өвчнөөр өвчилсөн бол нөхөн төлбөр олгохгүй.
  • Даатгуулагч мансууруулах бодис хууль бусаар хэрэглэдэг нь тогтоогдсон бол нөхөн төлбөр олгохгүй.
  • Гэр бүлээрээ даатгуулсан даатгуулагчдийн хэн нэгэн нь нөхөн төлбөр авсан бол нөхөн төлбөр дахин олгохгүй.
Хураамжийн тооцоолуур

Та хэдэн настай вэ? /20/

Хураамж төлөх давтамж

Сар бүр

Улирал бүр

Хагас жил бүр

Жил бүр

ДААТГАЛД ХАМРАГДАХ ХҮСЭЛТ

Таны илгээсэн хүсэлтийн дагуу манай даатгалын менежер холбоо барих болно

Даатгалд хамрагдсанаар

Хэрхэн хамрагдах вэ?

1. Даатгалд хамрагдах хүсэлт илгээн онлайнаар даатгуулах боломжтой.

2. Даатгалын менежерүүдтэй холбогдон дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч даатгуулах боломжтой.

3. Оффис дээр ирж даатгалын гэрээ байгуулах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл