Баталгаат амь нас даатгал

“Баталгаат амьдрал” хамт олны даатгал нь ердийн өвчин, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчин, ахуйн ослын улмаас амь нас эрсдэх, хөдөлмөрийн чадвараа алдах тохиолдолдыг цаг хугацаа, газар зүйн хязгаарлалтгүйгээр дэлхий дахинд 24 цагийн турш гэр бүлд үүсэх санхүүгийн эрсдэлээс хамгаална.Хөдөлмөрийн чадвараа 40 хүртэл хувиар алдах;

  1. Хөдөлмөрийн чадвараа 40-70 хүртэл хувиар алдах
  2. Хөдөлмөрийн чадвараа 70 ба түүнээс дээш хувиар алдах

Даатгалын хамгаалалт

1

Хөдөлмөрийн чадвараа 40 хүртэлх хувиар алдсан

“Нэйшнл лайф даатгал” компаниас гаргасан гэмтэл бэртлийн хүснэгтэд заасан хувь хэмжээгээр нөхөн төлбөр олгогдоно.

2

Хөдөлмөрийн чадвараа 40-70 хүртэлх хувиар алдсан

“Нэйшнл лайф даатгал” компаниас гаргасан гэмтэл бэртлийн хүснэгтэд заасан хувь хэмжээгээр нөхөн төлбөр олгогдоно.

3

Хөдөлмөрийн чадвараа 70 буюу түүнээс дээш хувиар алдсан

Хөдөлмөрийн чадвараа 70 ба түүнээс хувиар алдах болон амь насны даатгалын тохиолдол болсон бол даатгалын үнэлгээг зөвхөн нэг удаа 100 хувь олгоно.

4

Амь насны хамгаалалт

Даатгалын үнэлгээ нэг удаа 100 хувь олгогдоно.

 

Даатгуулснаар :


Сонгох шалтгаан

Энэхүү даатгал нь цаг хугацаа, газар зүйн хязгаарлалтгүйгээр дэлхий дахинд 24 цагийн турш таныг хамгаална.

Санхүүгийн өндөр чадавхтай гадаадын компанийн давхар даатгалд хамрагдсанаар нөхөн төлбөр найдвартай авах боломж бүрдэнэ.

Гэр бүлийн гишүүддээ өв хөрөнгө үлдээж, баталгаатай орлого бий болгоно.

Даатгалын хураамж хямд, урт хугацаанд тогтмол хэмжээгээр төлөхөөс гадна сар, улирал, хагас жилээр төлөх боломжтой.

Нэмэлтээр хөдөлмөрийн чадвар алдалт болон эмнэлгийн мөнгөний даатгалын хамгаалалт авах боломжтой.Даатгалд хамрагдах хүсэлт

Илгээх

Таны илгээсэн хүсэлтийн дагуу манай даатгалын менежер холбоо барих болно

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл

Даатгалын ахлах менежер Д.Эрдэнэчимэг
Бусад даатгалын бүтээгдэхүүн