Хураамжаа буцааж авах амь насны даатгал

“Хураамжаа буцааж авах амь насны даатгал” гэж даатгалын гэрээний хугацаанд даатгалын тохиолдол бий болсон үед нөхөн төлбөр олгох, даатгалын тохиолдол үүсээгүй бол гэрээ эзэмшигчид нийт төлсөн хураамжийг буцаан олгох амь насны даатгал юм.

Даатгалын хамгаалалт :

Даатгалын хамрах хүрээ

Дэлхий дахинд

Даатгалын хугацаа

1-10 жил

Даатгалд хамрагдах этгээд

18-65 насны

1. Монгол улсын иргэн

2. Сүүлийн 6 сараас дээш хугацаагаар оршин суугаа гадаадын иргэн

Даатгалын гэрээний хугацаа дуусахад даатгалын тохиолдол үүсээгүй бол даатгуулагчид нийт төлсөн хураамж болон урамшууллын дүнг буцаан олгоно.

Гэрээний хугацаа

Буцаан олгох даатгалын хураамж

Урамшууллын хувь

1-2 жил

100%

тооцохгүй

4 жил

100%

10%

3 жил

100%

15%

5-аас дээш жил

100%

20%

 


Сонгох шалтгаан

Эрсдэл учраагүй тохиолдолд хураамжаа буцааж авах боломжтой

Даатгалын гэрээний хугацааны эцэст 10-20% урамшуулал тооцуулах боломжтой

Хураамжаа уян хатан нөхцөлөөр төлөх боломжтой

Гэнэтийн осол эмнэлгийн мөнгөний хамгаалалт нэмэлтээр авах боломжтой>> Нөхөн төлбөрийн хуудас татаж авах <<Даатгалд хамрагдах хүсэлт

Илгээх

Таны илгээсэн хүсэлтийн дагуу манай даатгалын менежер холбоо барих болно

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл

Даатгалын ахлах менежер Д.Эрдэнэчимэг
Бусад даатгалын бүтээгдэхүүн